Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Fotoreportaż "Jak uczyć czytania, pisania i matematyki według zasad glottodydaktyki"

 

W dniu 30.09.2016 w radomskim wydziale MSCDN odbyła się konferencja „Jak uczyć czytania, pisania i matematyki według zasad glottodydaktyki”.

Cieszyła się ona bardzo dużym powodzeniem, wzięło w niej udział prawie 150 osób, głównie pracujących w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej ,choć wśród uczestników nie zabrakło również polonistów, matematyków, logopedów i wychowawców świetlic.

Konferencję ropoczęła mgr M. Wróbel, która z ramienia MSCDN była inicjatorką tego przedsięwzięcia, wraz z dr B. Borowską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zajęcia poprowadził prof. B. Rocławski- twórca glottodydaktyki- metody uczenia płynnego czytania i pisania ze zrozumieniem . Jest ona stosowana z powodzeniem w wielu szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju. Zakłada rozwijanie sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego oraz orientacji przestrzennej. Dzięki tym sprawnościom możliwy jest szybszy rozwój intelektualny dzieci i wzbogacenie ich sfery poznawczej.

Prof. B. Rocławski mówił głównie o lingwistycznym podłożu sukcesów w nauce czytania, pisania i liczenia, w szczególności o ortofonii, znajomości systemu fonologicznego ,klasyfikacji głosek w zależności od miejsca ich artykulacji, syntezie i analizie wyrazów, związkach liter z fonemami, problemach ortograficznych, związkach matematycznego języka formalnego z językiem naturalnym.

Inicjatorki konferencji zaprosiły wszystkich jej uczestników na kurs doskonalący z zakresu glottodydaktyki ,który wkrótce znajdzie się w ofercie MSCDN.