MSCDN Wydział w Radomiu - Konkurs dla nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych - Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konkurs dla nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych - Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizujący projekty stypendialne: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych jest organizatorem konkursu:

Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych sprawujących opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi w roku szkolnym 2017/2018 Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego/Zawodowego Uczniów (IPREU/IPRZU).


W konkursie zostaną nagrodzeni zaangażowani i kreatywni opiekunowie dydaktyczni stypendystów, którzy zgłoszą sprawozdania końcowe z realizacji IPREU/IPRZU na stronach internetowych projektów. Formularz konkursowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć we właściwym wydziale MSCDN w terminie do 13 lipca 2018 roku.


Zapraszamy do udziału w konkursie.

[Regulamin konkursu] oraz [formularz zgłoszeniowy   [.pdf] lub [.doc] dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu i na stonach projektów: